7 lipca 2023 roku znacząco zmodyfikowano ustawę dotyczącą odnawialnych źródeł energii (OZE), która została jednomyślnie przyjęta przez Sejm, a niedawno również podpisana przez prezydenta.

Nowelizacja przewiduje szereg istotnych zmian dla inwestorów zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi. Te zmiany wpłyną pozytywnie na proces przygotowania projektów, obniżą koszty oraz skrócą czas realizacji.

W ramach nowelizacji ustawy OZE moc instalacji fotowoltaicznych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, zostanie znacznie zwiększona – aż trzykrotnie. Zgodnie z nowymi przepisami, zapisane w ustawie Prawo budowlane w art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c, limit mocy wynosił będzie teraz aż 150 kWp, podczas gdy wcześniej wynosił 50 kW. Ta zmiana ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw planujących inwestycje w fotowoltaikę o mocy do 150 kWp.

Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę daje inwestorom ogromne korzyści.

Po pierwsze, znacznie zmniejsza koszty, które związane są z procesem uzyskiwania zezwolenia na budowę oraz zatrudnieniem kierownika budowy.

Po drugie, przyspiesza cały proces inwestycyjny, gdyż czas realizacji projektu skraca się z około 18 miesięcy do zaledwie 5 miesięcy.

Ważne jednak jest to, że nadal istnieje obowiązek uzyskania warunków przyłączenia, na co zakłady energetyczne mają ustawowe 150 dni.

Wprowadzone zmiany z pewnością zwiększą zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi w przedsiębiorstwach i gospodarstwach.

Jeśli planujesz zwiększyć oszczędności w swojej firmie bądź gospodarstwie dzięki fotowoltaice lub jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat rozbudowy instalacji do 150 kWp 📞 Zadzwoń +48 517 799 888 lub zgłoś się poprzez formularz na naszej stronie www.psgekoenergia.pl

Zobacz co piszą o nas nasi klienci: https://goo.gl/maps/XqnAg21fGXCRa7bMA

Sprawdź w Social media, w czym może Ci pomóc zespół PSGEkoEnergia.