Termomodernizacja, na czym to polega?

Termomodernizacja, na czym to polega?

Termomodernizacja to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku, wyrażanej w kWh na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej budynku, w skali roku. Zwykle  energia cieplna budynku waha się między: 170 – 200 kWh/m2...