Termomodernizacja to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku, wyrażanej w kWh na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej budynku, w skali roku.

Zwykle  energia cieplna budynku waha się między:

170 – 200 kWh/m2  dla starszych nieocieplonych domów.

140 – 160 kWh/m2 dla starszych ale ocieplonych domów

80 – 120 kWh/m2 dla nowego budownictwa

15 – 40 kWh/m2 to tzw. budynki energooszczędne

Poniżej 15 kWh/m2 to tzw. budynki pasywne

Co można zrobić, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną budynku? Wszystko, co spowoduje, że ciepło które ma służyć ogrzaniu wnętrz budynku w nim pozostaje, a zatem cały ogół prac dzięki którym:

– zmniejsza się ilość zużywanego paliwa przez gospodarstwo domowe dzięki nowoczesnym technologiom grzewczym oraz systemom sterowania i zarządzania energią

– ponownie wykorzystuje się „wyprodukowane” ciepło np. poprzez rekuperację

– ciepło pozostaje w budynku i „nie ucieka” przez ściany, dach, podłogę, drzwi, bramy czy okna

Ponadto istotna jest świadomość użytkowników, czyli takie korzystanie z energii, by jej niepotrzebnie nie tracić np. poprzez otwieranie okien w czasie, kiedy włączone jest w domu ogrzewanie itp.

Co wchodzi w zakres termomodernizacji domu?

Ocieplenie budynku – ścian, dachów i stropodachów, stropów nad piwnicami, także podłóg.

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych na energooszczędne.

Wykorzystanie rekuperacji czyli systemu odzysku ciepła.

Modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym również systemy zarządzania energią.

Na co można dostać dofinansowanie, gdy robimy remont domu, w tym termomodernizację budynku?

Obecnie można liczyć na wsparcie dla działań, które mają na celu obniżenie zużycia energii zewnętrznej, przy jednoczesnym wzroście jej produkcji z odnawialnych źródeł energii (słonecznej czy wiatru) oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Do najważniejszych z nich należą:

Czyste Powietrze i Mój Prąd 5.0, w których można uzyskać nawet 100% dofinansowania. Co wchodzi w skład działań objętych dofinansowaniem?

·       instalacja centralnego ogrzewania tj. wymiana starego pieca na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła np. pompę ciepła

·       wymiana grzejników

·       ogrzewanie podłogowe

·       podłączenie do sieci ciepłowniczej, wraz z przyłączem

·       instalacja ciepłej wody użytkowej w tym: kolektory słoneczne

·       ocieplenie domu

·       wymiana okien

·       wymiana drzwi

·       wymiana bram garażowych

·       system zarządzania energią

·       klimatyzator (pompa ciepła powietrze-powietrze)

·       wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

·       instalacja fotowoltaiczna

·       audyt energetyczny

Termomodernizacja i dofinansowania.

Aby otrzymać dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze, czy Mój Prąd należy złożyć wniosek o dofinansowanie, a następnie po przeprowadzonej inwestycji wniosek rozliczeniowy.

Warto przedtem przeprowadzić audyt energetyczny oraz skonsultować się ze specjalistami celem indywidualnej analizy po pierwsze tego, jakie działania z zakresu termomodernizacji są najbardziej optymalne i które formy dofinansowania będą najbardziej korzystne dla portfela inwestora.

Ulga termomodernizacyjna w podatku od osób fizycznych.

Warto podkreślić, że od podstawy opodatkowania  można odliczyć aż 53 000 zł poniesionych kosztów na termomodernizację, a więc otrzymać od tej kwoty zwrot podatku.

Jeśli chciałbyś skorzystać z bezpłatnej analizy na zapotrzebowanie energetyczne budynku oraz konsultacji w zakresie dofinansowań Czyste Powietrze i Mój Prąd 5.0  i ulgi termomodernizacyjnej –  

Zadzwoń w godz. 8:00 do 16:00 pod nr tel.  +48 517 799 888 lub odwiedź nas w biurze przy ul. Opolskiej 39, 49-100 Niemodlin.

Przedstawimy optymalne rozwiązania i najwyższe możliwe dofinansowania i złożymy dla Ciebie wniosek!!!

Zobacz co piszą o nas nasi klienci: https://goo.gl/maps/XqnAg21fGXCRa7bMA

Sprawdź w Social media, w czym może Ci pomóc zespół PSGEkoEnergia