DOM PEŁEN CIEPŁA

DOM PEŁEN CIEPŁA

Czy wiesz, że klimatyzacja z funkcją grzania (tzn. pompa ciepła powietrze-powietrze) jest skutecznym rozwiązaniem na ogrzewanie domu w okresie przejściowym? Ponadto jeśli posiadasz mikroinstalację, pozwala efektywnie wykorzystać nadwyżkę energii wyprodukowanej z...
Termomodernizacja, na czym to polega?

Termomodernizacja, na czym to polega?

Termomodernizacja to przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku, wyrażanej w kWh na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej budynku, w skali roku. Zwykle  energia cieplna budynku waha się między: 170 – 200 kWh/m2...