Od 2018 r. NFOŚiGW realizuje program „Czyste Powietrze”, którego celem, jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, a środkiem prowadzącym do jego realizacji jest modernizacja domów i wymiana urządzeń grzewczych na nowocześniejsze, wydajniejsze i bardziej ekologiczne.

Czym jest „Czyste Powietrze”?

„Czyste Powietrze” to rządowy program, skupiający się na maksymalnym ograniczeniu zanieczyszczeń, ochronie środowiska i wsparciu ekologicznych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Udział w nim pozwala otrzymać dofinansowanie na m.in.:
– zakup i instalację instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych,
– wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
– montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– wymiany okien i drzwi zewnętrznych.

Program jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych lub wyodrębnionych w budynku lokali w zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej. Należy pamiętać, że dotacje są przyznawane na przedsięwzięcia rozpoczęte i zakończone, w związku z tym nie obejmują budynków nowo wybudowanych.

Najważniejsze informacje:
– program realizowany będzie do 30 września 2029 roku, natomiast podpisywanie umów z Beneficjentami trwa do 31 grudnia 2027 roku,
 37 000 zł to maksymalna kwota dofinansowania,
– budżet programu wynosi 103 miliardy zł,
– do stycznia 2022 roku, zostało złożonych 381 tysięcy wniosków, z których podpisano ponad 300 tysięcy umów.

Dlaczego warto skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?

Na wstępie warto zaznaczyć, że większość smogu i zanieczyszczeń powietrza związane jest z indywidualnym ogrzewaniem gospodarstw domowych a problem ten dotyczy zarówno małych miejscowości i wiosek, jak i dużych miast w całej Polsce.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskich znajduje się w Polsce! W efekcie, największe miasta w naszym kraju, a przede wszystkim Wrocław, Poznań, Warszawa i Kraków, coraz częściej pojawiają się na szczytach list monitorujących aktualne zanieczyszczenie powietrza na całym świecie, wyprzedzając tym samym miasta w Pakistanie, Bangladeszu, Uzbekistanie i innych.

Najnowsze badania udowodniły szereg powikłań zdrowotnych, związanych z wieloletnim narażeniem ludzkiego organizmu na funkcjonowanie w takim środowisku, najczęstsze to: problemy z pamięcią i koncentracją, podrażnienia oczu, nosa i gardła, częstsze infekcje dróg oddechowych, nie wspominając o negatywnym wpływie na rozwój dzieci. Właśnie dzięki zwiększeniu świadomości na temat wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, wiemy, że przyszłość planety zależy od decyzji podejmowanych każdego dnia – począwszy od segregacji odpadów, nawyków zakupowych, sposobu odżywiania oraz wspierania nowych technologii opartych na odzysku oraz odnawialnych źródłach energii.

Ile środków możesz dostać biorąc udział w programie „Czyste Powietrze”?

 • Rodzaj inwestycji
  › Maksymalna kwota dotacji przy podstawowym | podwyższonym poziomie dofinansowania
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
  › 5000 zł | 5000 zł
 • Ogrzewanie elektryczne
  › 3000 zł | 6000 zł
 • Pompa ciepła powietrze/woda
  › 9000 zł | 18000 zł
 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  › 13500 zł | 18000 zł
 • Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  › 20250 zł | 27000 zł
 • Kocioł gazowy/olejowy kondensacyjny
  › 4500 zł | 9000 zł
 • Kotłownia gazowa
  › 6750 zł | 11250 zł
 • Instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektory słoneczne i pompy ciepła do c.w.u.)
  › 4500 zł | 9000 zł
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
  › 5000 zł | 10000 zł
 • Kocioł zgazowujący drewno
  › 6000 zł | 12000 zł
 • Kocioł na pelety drzewny
  6000 zł | 12000 zł
 • Kocioł na pelety drzewny o podwyższonym standardzie
  9000 zł | 12000 zł


Jak wziąć udział w programie?

Aby wziąć udział w programie „Czyste Powietrze”, należy skompletować niezbędne dokumenty, a następnie, wypełnić wniosek dostępny na Portalu Beneficjenta.

| Etap 1 – Dokumenty i dane do złożenia wniosku |

Wnioskując o dofinansowanie w formie dotacji, niezbędny jest:
– prawidłowo wypełniony wniosek o dotację
– zaświadczenie wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dokumenty złożone w WFOŚIGW)

Wnioskując o dofinansowanie w formie dotacji z częściową spłatą pożyczki, należy przygotować:
– wniosek o dotację
– wniosek o kredyt (składany w banku)

| Etap 2 – Wypełnienie wniosku o udział w programie |

Wypełnienie wniosku wymaga skompletowania odpowiednich dokumentów i danych:
– dane osobowe wnioskodawcy
– termin rozpoczęcia inwestycji
– szczegółowy plan termomodernizacji (wybrane urządzenia)
– dane dotyczące domu i działki
– informacje o wysokości i rodzaju dochodów domowników

| Etap 3 – złożenie i rozpatrzenie wniosku |

Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

Elektronicznie
› Poprzez e-wniosek przesłany przez Internet na Portalu Beneficjenta lub przez gov.pl pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Fizycznie
› Listem na adres WFOŚiGW właściwego dla terenu inwestycji.
› Osobiste dostarczenie wniosku w lokalnym WFOŚiGW, za pośrednictwem gmin lub w odpowiednim banku.

Krok po kroku:
1. Zarejestruj się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zgromadź wszystkie niezbędne dokumenty i dane
3. Wypełnij wniosek i załącz wymagane dokumenty
4. Prześlij wniosek do weryfikacji (popraw ewentualne błędy)
5. Zapisz i podpisz wniosek

Co dalej z wnioskiem?

WFOŚiGW ma 30 dni roboczych na rozpatrzenie Twojego wniosku o dotację oraz 15 dni roboczych na rozpatrzenie wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Po zakwalifikowaniu się do programu wystarczy podpisać umowę z WFOŚiGW po otrzymaniu stosownego wezwania, w którym będzie informacja o terminie spotkania.
Czas na realizację przedsięwzięcia to 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Co więcej, jeżeli prace zostały wstrzymane z niezależnych przyczyn, termin inwestycji można przedłużyć o kolejne 6 miesięcy, składając wniosek o przedłużenie terminu do WFOŚiGW.

Po przedstawieniu przez beneficjenta dokumentów wskazanych w umowie o dofinansowanie, potwierdzających zrealizowanie przedsięwzięcia w całości lub części, dotacja zostanie wypłacona przez WFOŚIGW w całości (lub w maksymalnie trzech częściach) na rachunek bankowy wykonawcy lub na rachunek bankowy beneficjenta w terminie 30 dni.

Chcesz wziąć udział w programie? Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?
Skontaktuj się z nami – pomożemy w uzyskaniu środków z programu!
Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zamów rozmowę z naszym doradcą.

Przydatne linki:

› Kalkulator dotacji do planowania dofinansowania
https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

› Przeczytaj „Pompy ciepła – warto inwestować czy nie?”
https://psgekoenergia.pl/pompy-ciepla-warto-inwestowac-czy-nie/